Nejez sviště, dostaneš dýmějový mor
Stepní deníček